Náš etický kodex

Pracovníci a dobrovolníci by se měli na území Farmy Naděje zdržet konzumace živočišných výrobků.

Zvířata, která budou přijata do péče Farmy Naděje, nebudou nijak využívána pro lidskou potřebu.

  • Vejce, která budou snesena slepicemi, jim budou z části ponechána jako zdroj vápníku a zbytek bude použit jako potrava pro všežravá zvířata – například prasata.
  • Taktéž mléko bude necháno potomkům a v případě nutnosti dojení bude nadbytečné mléko taktéž použito např. pro prasata.
  • Živočišné produkty nebudou v žádné formě prodávány.

lezici prasatko
Zvířata z Farmy Naděje nebudou dále prodávána, bude pouze možné je adoptovat na adopční smlouvu po předchozím důkladném prověření adoptující osoby.

Farma Naděje nebude přijímat finanční ani jiné dary od společností přímo se podílejících na utrpení zvířat.

O nás

Naše cíle

Napsali o nás

0 comments on “Náš etický kodex
1 Pings/Trackbacks pro "Náš etický kodex"
  1. Naše cíle napsal:

    […] Náš etický kodex […]