Náš etický kodex

Kodex

kodex farmy nadeje

  1.  Zvířata, jejich bezpečnost a naplnění základních potřeb (psychických a fyzických) jsou vždy na prvním místě.
  2. Krizové situace se řeší v nejlepším zájmu zvířat. S ohledem na chránění slabších, fyzicky či mentálně postižených jedinců, kteří potřebují silnější ochranu, více péče a citlivější přístup.
  3. Pracovníci a dobrovolníci by se měli na území Farmy Naděje zdržet konzumace živočišných výrobků.
  4. Zvířata, která budou přijata do péče Farmy Naděje, nebudou nijak využívána pro lidskou potřebu. Vejce, která budou snesena slepicemi, jim budou z části ponechána jako zdroj vápníku a zbytek bude použit jako potrava pro všežravá zvířata – například prasata. Mléko bude necháno potomkům a v případě nutnosti dojení bude nadbytečné mléko taktéž použito např. pro prasata.
  5. Živočišné produkty nebudou v žádné formě prodávány.
  6. Zvířata z Farmy Naděje nebudou dále prodávána, bude pouze možné je adoptovat na adopční smlouvu po předchozím důkladném prověření adoptující osoby.
  7. Dobrovolník je týmový hráč – přispívá do komunity, aktivně se zapojuje do činností v azylu vzhledem k vlastním možnostem a schopnostem. Nemrhá zdroji a nepřidělává práci ostatním.
O nás
Naše cíle
Napsali o nás